High Cube Konteyner

High Cube Konteyner

Konteynerler uçlarında kapıları bulunan sacdan üretilmiş son derece sağlam kutulardır. Ayrıca herhangi bir yere sağlam bir şekilde yerleştirilmesi için sekiz ayrı köşesinde kilit bulunur. Bu kilitler sayesinde konteynerleri güvenli bir şekilde sabitleyebiliriz. High cube konteyner, International Organization for Stardardization yani kısaca ISO dediğimiz standartlara göre belirlenir ve ikiye ayrılır. Bunlar 20’lik ve 40’lıktır. Bu ölçüler arasında taşıyacakları yüke göre de çeşitlilik gösterirler.

Konteynerlerin birden fazla işlevi vardır. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi taşıma işlemi yapmaktır. Uluslar arası ölçülere göre düzenlenmiştir. Konteynerler sayesinde bir yerden bir yere aktaracağımız malzemeleri güvenli ve hasar görmeden taşıyabiliriz. Konteynerler ile taşımacılık genellikle uluslar arası düzeyde olduğundan dolayı yüklenen ağırlık da çok fazladır. Fakat bununla doğru orantılı olarak high cube konteyner denilen kutuların sağlamlığı da üst düzeydedir. Yani tek kullanımlık değil, birden fazla sorunsuz taşımacılık yapabiliriz. Taşımacılık işinde en önemli olan şey, konteynerler ile taşıyacağımız malzemelere zarar vermemektir.  Aynı zamanda taşıyacağımız malzemelerin niteliği ve ne zaman teslim edileceğini de göz ardı etmemek gerekir. Konteynerler kapalı kutulardır. Dışarıdan gelecek her türlü hasarı geçirmez ve taşıyacağımız malzemeleri en sorunsuz şekilde taşıyabiliriz.

Konteynerler ile malzeme taşıma işlemi birden farklı şekillerde olabilir. Bunlardan bir tanesi yük gemileri yoluyla taşımaktır. Günümüzde ise bu taşımalar neredeyse bir kargo şirketi halini almıştır. Taşınacak olan malzemeler uluslar arası sularda konteynerler ve yük gemileri aracılığıyla sağlanmaktadır. Deniz yolu kullanarak high cube konteyner, taşıdığımız malzemeler de çeşitlilik göstermektedir. Her ne kadar bu konteynerlerle herhangi bir hata sonucu çok büyük sorunlar doğurabilecek olan tehlikeli maddeler taşınsa da bunun dışında da malzemeler taşınmaktadır. Bunlara örnek vermek gerekirse; türlü gıda malzemeleri, tekstil malzemeleri, inşaat ürünleri ve daha bir çok şeyi konteynerler yoluyla taşıyabiliyoruz.

High cube konteyner ile malzemeleri taşımak kolay olduğu kadar malzemelerin gemiden indirim aşaması da kolaydır. Fakat deniz yolu taşımacılığının kilit noktası hava durumudur. Şiddetli fırtınalı havalarda şartlardan dolayı bu konteynerler düşebilir. Bunun dışında yaşanacak olan deniz kazalarında da aynı durum gerçekleşebilir, konteynerler denize düşebilir. Kaybolabilir. Konteyner çeşitleri arasında çevre dostu konteynerler da bulunmaktadır. Bunlar, taşımacılık yaparken çevreye hiçbir zarar vermez. Ayrıca sadece taşımacılıkta değil, artık kullanılamaz duruma geldiğinde geri dönüşümü de kolaydır. Taşınacak yükü konteynerlere düzenli ve yerleşik bir biçimde konulduğundan dolayı yükün kapladığı alan yani hacmi azalmıştır. Bu şekilde yüklenen malzemelerin düzgün olması malzemenin boşaltımı konusunda da kolaylık sağlamıştır. Konteynerin deniz yolu taşımacılığında bu kadar efektif olması en çok armatörleri mutlu etmiştir. Çünkü artık taşınacak olan malzemeler hem düzenli, hem hasar görmeden, hem de güvenli bir şekilde ulaştırılabilmektedir.