Atık Konteyner

Atık Konteyner

Günlük hayatımızda belki de en çok kullandığımız ve gördüğümüz konteyner çeşidi olan atık konteyner, şüphesiz ki dünyanın temiz kalmasının en önemli çözüm yollarından biridir. Konteyner sektörünün en çok çeşidinin olduğu ve üretiminin nispeten daha zor olduğu bölümüdür. Çünkü bu çeşitler hem yapı maddesine hem de ölçü alternatiflerinin çok sayıda olmasına göre değişmektedir. Depolama amacıyla kullanabileceğiniz bu konteynerler için belirlenmiş şartnameler bulunmaktadır. Atık konteyner çeşitleri şunlardır;

  • Kimyasal atık konteyner
  • Tehlikeli atık konteyner
  • Evsel atık konteyner
  • Yangına dayanıklı atık konteyner

Günümüze kadar sokak ve mahalle aralarında plastik atık konteynerleri kullanılmaktaydı. Genellikle akıtma yöntemi ile üretilen bu konteynerler şuanda hala verimli olarak kullanılmaktadır. Ancak dayanıklılığının demir-çelik gibi materyallere göre daha düşük olması avantajını düşürmektedir. Büyükşehir belediyeleri tarafından yaptırılan atık konteyner, dayanıklılığı ve kolay kolay delinmediği için sızdırmazlık güvencesi ile kullanılmaktadır. Ayrıca çöp kamyonlarının da arkasında bulunan mekanizma bu konteyner çeşidine girmektedir. Pek çok ülkede şehir çöplüklerinin düzenlenmesi, özellikle metal atıkların, plastik toz haline getirilen atıkların taşınması ve sevk edilmesinde kullanılan atık konteyner, sadece minyatür cadde boyutlarında değil, standart 20 ve 40 feet ölçülerinde de üretilmektedir.

İnsanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hale gelen, kullanım süresi dolmuş, yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken maddelere atık denilmektedir. 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre ise atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyal olarak tanımlanmaktadır. Atık ile çöp birbirlerinden farklı kavramlardır. Çöp içinden kağıt, karton, cam, metal, plastik gibi maddeler ayrıldıktan sonra geride kalan ve hiçbir şekilde geri dönüştürerek kullanılması mümkün olmayan maddelere denilmektedir. Atık kavramı ise; ihtiva ettiği maddelerin ayrıştırılması ve özelliklerine göre geri dönüşüm veya geri kazanım işlemlerine tabi tutulması gereken, ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek kısımdır. Atıkların artması, özelliklerinin değişmesi, doğada yıllarca çözünmeden ve yıkıcı etkisini yitirmeden kalabilen atıkların çoğalması gibi birçok etken çevrenin kullanım amaçlarının dışına çıkmasına yani çevre kirlenmesine sebebiyet vermektedir.

Plastik geri dönüşüm fabrikalarının da çoğunlukla kullanmış olduğu bu çeşit, üstü açık ya da kapalı olarak üretilmektedir. Üstü açık olan atık konteyner, fabrikaların tahliye hortumları sayesine kısa sürede dolmakta, talep doğrultusunda doldurma işlemi bittikten sonra üstü kapak şeklinde açılıp kapanır yapıldığından kapatılabilir. Üstü kapalı olanlar ise, yandan ya da arka noktasından çift kapaklı ve tek kapaklı olarak üretilebilmektedir. Çift kapaklı atık firmaları ve belediyelerce geniş yer alanı sebebi ile daha çok tercih edilmektedir. Hurda ve presleme yöntemleri ile ezilen küçültülen otomobillerin taşınmasına da çözüm getiren atık konteyner, ülkemizde belediyelerin tamamı tarafından kullanılmaktadır.

Atık Konteyner Fiyatları ve Modelleri

Estetik ve dikdörtgen prizması görünümü ile çöp dağlarının biçimsiz görüntüsünü düzene sokan konteyner teknolojisi henüz ülkemizin her çöp barındırma noktasına yayılmış olmasa da, konteyner sektöründeki lider firmalar bu amaç uğruna çalışmaktadırlar. Aynı zamanda koku sızdırmama özelliğine de sahip olan konteynerler çevredeki yerleşimin kötü koku ile muhatap olmamalarını ve rahatsız bir yaşam sürmemelerini sağlar. Eskiden siyah plastik poşetlerle kapı ya da sokağa çıkarılan çöpler, atık konteyner ve üretim hızı sayesinde hem bulaşıcı kolera, tifo gibi hastalıklardan kurtulmuş hem de daha temiz bir çevre için gereken adımın atılmasını sağlamıştır. Fiyatları açısından oldukça uygun olan bu çeşitler belediyelerin belirlediği standartlarda ve renklerde üretilmektedir. Genelde yeşil olması kararı alınan atık konteyner, normal vatandaşlar tarafından bahçe ya da kendi işletmelerine alınabilmektedir.

Plastikten ziyade metal atık konteyner tercihinin sebebi hırsızlık ve kırılma sorunlarına karşı koyabiliyor olmasıdır. Metal bölgesinden zincir ya da asma kilit vasıtası ile sabitlenebilen konteynerler aynı zamanda çöp kamyon ve toplama araçlarının mekanizmaları sayesinde el ile kaldırılması ve taşınması iş yükünden temizlik işçilerini kurtarmaktadır. Genellikle tekerlekli olarak üretimi yapılan bu depolama araçlar, ağırlığı ne olursa olsun tekerlekleri sayesinde gerekli aktarma bölgelerine kadar sürülmektedir. Ayrıca metal içeriklerden yapılan kapakları ağırlıkları sayesinde sokak hayvanlarının karıştırma ve dağıtmalarına da engel olmaktadır. Günümüzde yeni ve büyük yerleşim alanlarında yerin altına gömülü atık toplayan ve muhafaza eden büyük çöp konteynerleri bulunmaktadır. Taşıma aracının mekanizmasına bağlanan bu çeşitler ilerleyen teknoloji ve belediyelerin ekonomik güçlerine göre gün geçtikçe daha yaygınlaşacaktır. Bu sayede tüm koku ve rahatsız görünüm ortadan kalkacaktır.