40 HC Konteyner

40 HC Konteyner

Ekipman modellerinden biri olarak 40 HC konteyner,  diğerlerine nazaran daha hafif ama volümü yüksek malların taşınmasında kullanılır. Yükseklikleri standart 40 inç konteynerlere oranla 30 cm daha fazla olduğu için yükseklik değeri açısından daha fazla yer kaplayan malların taşınmasında tercih nedenidir.

40 HC Konteyner Ölçüleri

İçindekiler

75.3 m³ hacminde ve azami brüt ağırlığı 30,848 kg olan 40 HC konteyner

Dış Ölçüleri:

Uzunluk: 12.192 m

Genişlik: 2.438 m

Yükseklik 2.896 m’dır.

İç Ölçüleri:

Uzunluk: 12.000 m

Genişlik: 2.311 m

Yükseklik: 2.650 m’dir

Kapı açıklığı genişliği: 2280 m, yüksekliği ise 2650 m’dir.

2002´den bu yana 40 HC konteyner için maksimum brüt ağırlık 32,500 kg kapasitesindedir.

40 HC Konteyner Kullanım Amaçları

Tıpkı diğer modellerinde olduğu gibi 40 HC konteyner, farklı ulaşım kanallarıyla taşınabilir. Gerek karayolu, gerek demir yolu, gerekse deniz yolu ulaşımları gibi. Kullanım şekline, kullanım amaçlarına,  kullanılan malzemeye ve taşınacak olan ürünlerin özelliklerine göre farklı ölçülerde tasarlanmış çok çeşitli konteynerler mevcuttur. Örneğin; sıvı ürünler için tasarlanmış tanklı konteynerler ve yükleme boşaltma tekniği açısından farklı olan üstü açık konteynerler olduğu gibi, bozulma ihtimali bulunan ürünler için soğutmalı konteynerler bulunmaktadır. 40 lık konteyner modeli olan bu çeşitte yük kapasitesi fazladır. Bu konteynerler genişliklerine, yüksekliklerine, taşıma kapasitelerine göre de sınıflandırılırlar.

Hem ürün kalitesinin korunması, hem güvenlik, hem konfor, hem maliyet, işçilik,   alternatif taşıma modelleri,  hem zaman; yük kapasitesi ve diğer farklı bütün faktörler göz özünde bulundurulduğunda konteynerler tercih sebebidir. Uluslararası ticarette ve özellikle deniz yolu yük konteyner taşımacılığının %80’inin konteynerler aracılığıyla yapıldığını biliyoruz. 40 High Cube konteyner, gıda ürünlerinden tutun da, dayanıklı tüketim mallarına, her türlü ham madde,  sanayi ekipmanlarından,  her türlü yedek parçalar,  tarımsal malzemeler,   inşaat malzemelerine, sağlık ürünlerinden; tehlikeli maddelere kadar uzanan çok geniş bir taşıma ağına sahip olan bu ekipman sistemi taşımacılık sektöründe hatırı sayılır bir paya sahiptir.

Alt kısımlarında, yere sabitlemek amacıyla kullanılan kilit sistemi sayesinde sayısı birden fazla olan konteynerleri de tek seferde art arda ulaştırmak mümkündür. Ayrıca yedi kat üst üste gelecek şekilde de istiflenebilme özellikleri mevcuttur.  Bu da zaman ve maliyet tasarrufları açısından son derece önemlidir. Uluslar arası taşımacılık sözleşmeleriyle de garanti altına alınan bu sistemin parçalarından biri olarak 40 HC Konteyner, ikinci el temini ülkemizde de son derece mümkündür.

 

40 HC konteyner, yüksek tonlarda çelik kullanıldığından yük taşıma işlevlerini tamamladıktan sonra geri dönüşüm olarak değerlendirilebilirler. Özellikle sağlamlıkları açısından inşaat sektöründe tercih nedeni olabilir. Sadece inşaat sektörüyle sınırlı kalmayıp daha pek çok alanda yeniden kullanılabilirler, ancak geri dönüşüm maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda çeliğin eritilmesi işleminde çok fazla enerji kaynağı gerektirdiğinden ve bu kaynak kullanımı maliyeti artıracağından dolayı özellikle daha az geri dönüşüm maliyeti olan sektörlerde kullanılabilir. Kullanılmış konteynerlerden çok çeşitli binalar, insan ve hayvan barınakları, iş yerleri, askeri barakalar, sığınma merkezleri, depo alanları yapılabilir. Sağlam ve kullanışlı yapısı bu alanlarda kullanmak için çok elverişlidir. Dünya çapında farklı alanlarda kullanılmakta olan milyonlarca adet konteyner olduğu bilinmektedir. Bu özelliği de göz önünde bulundurulduğunda verimlilik derecesi çok iyi ve tercih oranları çok yüksektir. Diğer modellerine oranla 40 HC konteynerlerin sağladığı 30 cm lik fazla alan ise daha fazla hacimde ürün taşınması anlamına geldiğinden oldukça avantajlı ve bu ekipmanın özellikle tercih edilme nedenlerinden yalnızca biridir.